ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΗΣ

 

οργάνωση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

τηλ. 210 5157977 ,

e-mail: politropotexnis@yahoo.gr.

Αναστασία Παπαγεωργίου

κιν:6937407541

 

 (for booking, tourmanagement West Europe)

  

Margot Schenk 

Info, booking, reservations:

    

 chara@palioparea.nl

 tel. +31 (0)481 424006 // +31 (0)625412616